Utvidgning av parkeringen vid strandpromenaden i Torrevieja

Den här veckan började arbetet med att bygga ut den inre esplanaden på parkeringshuset Real Club Nautico de Torrevieja. Arbetets beräknade varaktighet är en månad. På grund av detta kommer användningen av parkeringsplatsen för klubbens medlemmar att vara begränsad under arbetets varaktighet av säkerhetsskäl.

Real Club Nautico - Torrevieja

Under arbetets varaktighet har den öppna parkeringen tillfälligt fördubblats. Under arbetet är det viktigt att vara uppmärksam på förflyttning av utrustning och avgång av lastbilar. Denna utbyggnad är en del av en handlingsplan som godkändes av det extra medlemsmötet i januari 2023, som godkände en budget på 130 000 euro för dessa arbeten, som inkluderade flytt av kranen som fanns i denna lokal, som ägs av Fiskarnas Guild, till en ny plats bredvid fiskmarknaden.

Efter färdigställandet av den nya esplanaden kommer den interna parkeringsytan att utökas, vars yta blir 1 100 m2 och kommer att användas för bilparkering. Denna ökning kommer att kompensera för förlusten av parkeringsplatser som kommer att uppstå på esplanaden utanför klubben till följd av det arkeologiska arbetet som kommer att äga rum direkt efter färdigställandet av platsen.

Dessutom kommer två jollestegar att installeras på ytterkanten för användning av regattalag och en navigationskanal framför Tabarqueras, vilket kommer att ge mycket mer komfort och manövrerbarhet för jollar och roddbåtar.